dilluns, 28 de gener de 2019

Carnets socis 2018-19

Si encara no tens el teu carnet de soci, pots deixar les teves dades a consergeria (cognoms alumne).
La quota per família és de 10€. La recaptació anirà destinada a la celebració del 50è aniversari de la nostra Escola.

Assemblea 2018
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MARTORELL
Assistents:
Mònica López Llopart, Maria Ruiz Gracia, Sònia Hidalgo Moya, Núria Mora del Hoyo
Ordre del dia 7 de juny de 2018
1.    Lectura i aprovació de l’acta anterior
2.    Situació econòmica
3.    Canvis i renovació de la junta
4.    L’escola fa 50 anys
5.    Precs i preguntes

1.    Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Es llegeix i aprova l’acta anterior
2.    Situació econòmica.
El banc cobra 30 € de comissió de manteniment trimestral. Es valora que per no tenir cap moviment de diners cal cercar una alternativa més econòmica i tancar el compte actual
3.    Canvis i renovació de la junta
Dimissió com a presidenta de l’entitat de Mònica López, que exposa davant els assistents la seva dimissió irrevocable per motius personals.
Es posa a disposició de les assistents el càrrec de la presidenta del AMPA EMMM. S’ofereix voluntàriament per assumir el càrrec Sònia Hidalgo Moya.
S’acorda mantenir l’entitat durant la celebració dels 50 anys de l’Escola i realitzar una assemblea durant el 2019 en què es procedirà a valorar la idoneïtat de la continuïtat o dissolució de l’AMPA.
4.    L’escola fa 50 anys
Es proposa fer samarretes commemoratives dels 50 anys, segur pels professors, cal consensuar amb la direcció.
Cal reunió amb la direcció per valorar la participació en altres actes.

Es finalitza l’assemblea a les 21:49.del 7 de juny de 2018

I per a que així consti es signa

Secretària                             Vist-i-plau,

                                               Presidenta sortint                Presidenta entrant

dimecres, 16 de gener de 2019

Fes-te'n soci

Si encara no tens el teu carnet de soci, pots deixar les teves dades a consergeria (cognoms alumne).
La quota per família és de 10€. La recaptació anirà destinada a la celebració del 50è aniversari de la nostra Escola.